Dịch thuật kỹ thuật

cầu ngày càng tăng về cung cấp phụ tùng thay thế trên toàn thế giới đã dẫn chúng tôi đến việc tạo ra một dịch giả tự động. Nó được phát triển bởi các chuyên gia kỹ thuật để đơn giản hóa việc tìm kiếm các phụ tùng công nghiệp cho khách hàng của chúng tôi. Nó là một công cụ duy nhất cung cấp dịch thuật kỹ thuật sang chín ngôn ngữ khác nhau, cụ thể là: tiếng Ý, tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Trung, tiếng Nhật và tiếng Bồ Đào Nha. Chương trình miễn phí.