LIÊN HỆ CHÚNG TÔI


Địa chỉ của chúng tôi:

Via Negrelli, 5
31055 Quinto di Treviso - TV - Italia
Giờ mở cửa kho:
8:30-12:30 13:30-17:30

E-mail:
[email protected]


Đối với bất kỳ yêu cầu nào, hãy liên hệ với chúng tôi qua e-mail. Chúng tôi sẽ trả lời trong 1 giờ.


                    
Jaes
Jaes

JAES IN AMERICA

Email:
[email protected]

15 Tappan Ave
An Arbor Mi 48109 - USA
Jaes

JAES Ở CHÂU ÂU

Email:
[email protected]

Via Negrelli, 5
31055 Quinto di Treviso (TV) - ITALIA

Via Francesco Crispi, 248
90129 Palermo (PA) - ITALIA
Jaes

JAES IN JAPAN

Email:
[email protected]

1-2 Tangimachi, Hachioji
Tokyo 192-8577 - JAPAN